Viisi kysymystä joilla tunnistat hegellisen väkivallan

Youtube-käyttäjä Viljamitzilla on ajankohtainen videokanava liittyen filosofiaan ja uskontoon. Hän on lisäksi tehnyt mainion videon liittyen hengelliseen väkivaltaan ja sen tunnistamiseen. Hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, joka tapahtuu uskonnollisen kielen sävyttämän kielen avulla uskonnon varjolla. Hengellinen väkivalta on syyllistämistä, kontrolloimista ja manipuloimista, jota tapahtuu uskonnollisessa yhteisössä. (lähde: Viljamitz)

Kuinka monta sinä tunnistat omasta uskonyhteisöstäsi videota katsoessasi?

Tässä alla vielä omat vastauksemme näihin viiteen kysymykseen:

1. Kuka käyttää (uskonnollisessa) yhteisössä valtaa?

 Sunnalaisuudessa ei ole minkäänlaista “keskushallintoa”, mutta uskonoppineet luovat fatwojen avulla ohjeet sunnalaiselle islamilaiselle yhteisölle. Tämän lisäksi  yhteisöissä  on imaameja, jotka saavat johtaa rukousta ja  lukea saarnoja.  Viime aikoina ovat yleistyneet televisio- ja some -saarnaajat, joilla voi olla melko paljonkin valtaa tietyissä piireissä. Vielä pienemmässä yksikössä eli perheesssä, valta on vanhemmilla lapsia kohtaan sekä aviomiehellä vaimoa kohtaan.

2. Saako uskonnollisessa yhteisössä ajatella kriittisesti?

Dogmatismin vuoksi kriittisesti ajatteleminen nähdään merkkinä epäuskosta.

3. Siedetäänkö yhteisössä erimielisyyksiä?

Islamissa on erilaisia tulkintoja ja sen myötä on syntynyt erilaisia suuntauksia. Kapeiden ja ehdottomien tulkintojen mukaan muut suuntaukset ovat harhaoppisia ja oma suuntaus on ainoa oikea.

4. Tehdäänkö yhteisössä vahva ero meidän ja muiden välillä? Onko pelastusta muualla kuin omassa yhteisössä?

Kyllä. Muslimit kuuluvat umma-nimiseen yhteisöön ja ovat toisilleen periaattessa kuin perhettä. Ei-muslimeita kohtaan tulisi pitää hieman etäisyyttä, elleivät he osoita mielenkiintoa kääntyä islamiin. Pelastusta ei perinteisen sunnalaisen tulkinnan mukaan ole muualla kuin omassa suuntauksessa. Jeesuksen ja Moosekseen aikaan eläneistä kristityistä ja juutalaisista osan nähdään pelastuvan.

5. Minkänlaista hedelmää liike kantaa? Edistääkö se mielenrauhaa?

Syyllistäminen ja syyllisyyden tuntemisen kokemukset ovat tavallisia kapeissa tulkinnoissa. Yleistä on myös tunne siitä, ettei ole tarpeeksi hyvä Jumalalle ja siitä syntyvä pelko helvettiin joutumisesta.

Advertisements