Mitä kannattaa huomioida ennen kuin luovut uskonnosta julkisesti

Muslimiyhteisöt ovat erilaisia. Joissakin yhteisöissä uskonnosta luopuminen voi olla miltein mahdotonta, kun taas joissakin uskonnonvapautta arvostetaan eikä uskontoon pakoteta. Tämä kirjoitus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka kuuluvat yhteisöön, jossa julkinen uskostaluopuminen voi aiheutta vastareakton henkilön perheessä ja yhteisössä. Kirjoitus lähtee siitä oletuksesta, että luopuja on nuori aikuinen, joka asuu Suomessa.

Perheelle ja ystäville kertomisesta
Usein luopuja osaa jo arvioida millaisen reaktion julkinen luopuminen aiheuttaa, sillä hän tietää lähipiirinsä vakaumuksen laadun ja heidän temperamenttinsa. Yllätyksiäkin voi olla: perhe voi ottaa luopumisen neutraalisti ja toivoa tarkempaa keskustelua aiheesta luopuneen kanssa. Suositeltavaa kuitenkin olisi, että luopuja varautuu pahimpaan.

Tärkeää on, ettei luopuja olisi taloudellisesti riippuvainen perheestään ja asuisi mielellään omillaan, sillä luopuminen voi kärventää välejä perheenjäseniin. Perhe voi uhata, että mikäli hän ei suostu palaamaan uskontoon ei hänellä ole enää asiaa kotiin. Suositeltavaa on, että ennen julkista luopumista luopujalla olisi työ- ja/tai opiskelupaikka sekä turvallinen paikka asua. Edullisia asuntoja nuorille alle 30-vuotiaille aikuisille tarjoaa pääkaupunkiseudulla  esimerkiksi Nuorisosäätiö.  Opiskelijat voivat hakea asuntoa opiskelija-asuntosäätiöiden kautta.

Mikäli varallisuutta  ja mahdollisuutta vuokra-asuntoon ei ole, on suotavaa teeskennellä uskovasi, kunnes tulet toimeen itsenäisesti. Mikäli kuitenkin luopuminen on paljastunut, ja luopujaa uhkaa kodittomuus olisi hyvä löytää mahdollisuus asua esim. ystävän nurkissa kunnes saa asiat kuntoon.

Moni saattaa jättää kertomatta perheelle uskostaluopumisesta ja sen sijaan uskoutuu ystävilleen. Tällöin on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, onko ystävä luotettava. Mikäli epäilee, että uskostaluopuminen saattaa paljastuessaan vaikuttaa elämään  negatiivisesti, voi olla parasta että mahdollisiman moni ei tiedä asiasta. Toisaalta saattaa olla henkisesti raskasta, jos ei voi uskoutua kenellekään. Kun on joku kenen kanssa voi jutella luopumisesta, voi se toimia eräänlaisena vertaistukena.

Alaikäinen luopuja

Alaikäistä vanhemmat ovat vielä velvollisia elättämään. Mikäli olet kuitenkin alaikäinen ja sinua uhkaa kodittomaksi joutuminen uskonnosta luopumisen takia, ota yhteys koulussa omaan opettajaasi tai vaikkapa koulukuraattoriin tai terveydenhoitajaan. Voit ottaa myös yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. Löydät kuntasi verkkosivuilta puhelinnumerot ja myös tarkemmin ohjeita.

Väkivallan uhka

Aina kun tapahtuu väkivallalla uhkailua ota yhteys poliisiin. Ota myös yhteys  turvakotiin, mikäli sinun on liian vaarallista mennä kotiin väkivallan uhan takia. Turvakoteihin pääsevät sekä miehet että naiset ja sinne voi mennä jopa keskellä yötä. Säilytä kaikki mahdollinen materiaali uhkauksista (tekstiviestit, sähköpostit, viestit Facebookissa) tai äänitä  se vaikkapa puhelimella, jotta sinulla on todisteita uhkailusta.

Yksinäisyys

Julkiseen luopumiseen kannattaa myös valmistautua henkisesti, sillä perhe ja tuttavat saattavat katkaista välit luopuneeseen. Erityisen vaikea tilanne on silloin kun lähes koko ystäväpiiri koostuu saman yhteisön jäsenistä.  Eräs keino helpottaa tätä yksinäisyyttä, ja muutoinkin riippuvuutta uskonnollisesta yhteisöstään, on löytää ystäviä sen ulkopuolelta. Uusia ystäviä voi löytää työpaikalta, opiskelupaikasta, harrasteryhmistä (aikuisopistot ja liikuntaharrastukset) tai vaikkapa älypuhelinsovellusten avulla.

Keskustelu kaipaavalle on olemassa vertaistuen mahdollisuus. Suomessa vertaistukea ahdistavista uskonyhteisöistä luopuneille tarjoaa useilla eri paikkakunnilla sekä netissä  toimiva Uskontojen uhrien tuki -järjestö. Järjestön verkkosivuilla näkyvät tarkemmat ohjeet vertaistukeen ja tukiryhmiin liittyen.

Myös meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse suomenexmuslimit@mail.com.  Entisillä muslimeilla on lisäksi vertaistukea tarjoavia englanninkielisiä verkkosivustoja kuten Council of Exmuslims sekä sen foorumi.

 

Käyttämiämme lähteitä

http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/kunniaan-liittyvan-vakivallan-eh/mita_kunniaan_liittyva_vakivalta/

https://ensijaturvakotienliitto-fi.directo.fi/tyomuodot/vakivaltatyo/turvakodit/

 

 

 

 

Advertisements