Islamofobia -käsitteen epätarkalla käytöllä tehdään hallaa rakentavalle keskustelulle

 Muslimivastaisuus on näkyvästi kasvussa. Suomessa on tehty polttopulloiskuja vastaanottokeskuksiin ja keskustelu verkossa on polarisoitunut. Islamofobian käsite liittyy muslimivastaisuuteen, joskin usein sitä myös käytetään tarkoituksellisen epäselvästi ja määrittelemättä.

Sanakirjassa islamofobia määritellään seuraavasti:

Islaminuskoon ja muslimeihin kohdistuvaa pelkoa, vastenmielisyyttä, syrjintää, vihamielisyyttä tai ennakkoluuloisuutta

Islamofobia siis kokoaa yhteen niin islamiin uskontona kuin muslimeihin ihmisinä kohdistuvaa pelkoa, syrjintää ja ennakkoluuloisuutta. Käsite sulkee sisäänsä monta eri asiaa ja se on hyvinkin monitulkintainen. Huomionarvoista kuitenkin on se, että mikä monesti käsitetään islamofobiseksi, on todellisuudessa muslimivastaisuutta.

Olemme myös panneet merkille sen, kuinka islamofobia -käsitettä on valitettavan usein käytetty hiljentämään kirjaimellisten ja ankarien tulkintojen kriitikoita. Tämä tekee rakentavan keskustelun islaminuskon ideoista mahdottomaksi. On erittäin turhauttavaa ja keskustelua rajoittavaa, mikäli kriitikkoa syytetään aiheetta kiihkoilusta ja ennakkoluuloista. Lienee sanomattakin selvää, että vihamielisyys muslimeja kohtaan sekä islamiin liittyvien ideoiden kriittinen tarkastelu ovat kaksi täysin eri asiaa. Kaikkia ideoita saa tarkastella kriittisesti, eikä uskovaisten tulisi ottaa sitä itseensä.

Jopa entisiä muslimeja on leimattu islamofoobikoiksi: Iso-Britanniassa vaikuttava entisten muslimien järjestö Council of Ex-Muslims järjesti Twitterissä kampanjan, jossa entiset muslimit saivat nimellä tai niemettömänä kertoa syitä islamista luopumiseen. Saarivaltion julkinen yleisradio- ja tuotantoyhtiö BBC toi asian esille radio-ohjelmassaan, jossa heillä oli vieraana kaksi muslimia. Ohjelmassa ilmoille kajahti syytöksiä kampanjan “islamofoobisesta luonteesta“.  Edellinen esimerkki paljastaa epätarkan, mutta yhteiskunnallisesti kuitenkin merkittävän ja leimaavan käsitetteen vaaran: sitä voidaan herkästi väärinkäyttää kritiikin ja avoimen keskustelun estämiseksi, sekä jopa sensuroimaan tiettyjä ryhmiä ja näkökulmia, kuten luopioita, julkisesta keskustelusta.

Useat entiset muslimit ovatkin liputtaneet muslimivastaisuuden sekä muslimivastaisen sorron ja syrjinnän – käsitteiden käyttöönoton puolesta ( eng. anti-Muslim bigotry), kun puhutaan islaminuskoisiin kohdistuvasta ennakkoluuloista, vihasta ja syrjinnästä.

Ohessa entisten muslimien  Imtiaz Shamsin ja Noorhanin aiheeseen liittyvä video, jossa käsitteeseen liittyviä ongelmakohtia avataan enemmän. Lisäksi videossa poraudutaan muslimivastaiseen syrjintään.

Advertisements