Keinoja muslimitaustaiselle: suvaitsevaisuuden lisääminen omassa uskonyhteisössä

Oletko muslimitaustainen ja huomannut uskonnollisessa yhteisössäsi hengellistä väkivaltaa tai moskeijoiden saarnoissa nykyaikaan sopimatonta sisältöä?  Oletko huomannut muslimien Facebook-sivuilla tai keskustelupalstoilla itsellesi vierasta ja vihaa tursuvaa sisältöä? Me olemme tämän huomanneet ja siksi haluamme antaa muutamia kohtia, joiden avulla muslimitaustaiset voivat luoda uskonyhteisöstään inklusiivisemman ja suvaitsevamman:

  1. Puutu epäkohtiin, Kun kohtaat yhteisössäsi esimerkiksi selkeitä epäkohtia, kuten hengellistä väkivaltaa, kirjamellista väkivaltaista uskontulkintaa, apostaattivastaisuutta tai vastaavaa, on tärkeää puuttua siihen. Yksittäisen ihmisen vaikutuskeinot ovat rajalliset, mutta voit esimerksikisi boikotoida sopimattomia saarnoja hyväksyvää moskeijaa ja yrittää käydä keskustelua uskonyhteisösi sisällä.  Jos sinun on turvallista, voit vaikkapa herätellä some-kanavissa keskustelua suvaitsevamman uskontulkinnan puolesta.
  2. Älä oleta. Hyväksy muiden tapa harjoittaa uskontoa tai olla uskonnoton. Jos itse rukoilet ja paastoat, älä oleta että muutkin niin tekevät – uskonnolla voi olla täysin toisenlainen merkitys muslimiksi olettamasi henkilön elämässä.
  3. Älä tue vihaa. Suomessakin on järjestetty islamilaisten järjestöjen toimesta tapahtumia (1), joihin on kutsuttu esim. apostasiasta kuolemaan tuomiota (2)  kannattavia  henkilöitä. Älä anna rahaasi vihasaarnaajien taskuun ja edistä kirjaimellisen väkivaltaisen tulkinnan yleistymistä.  On hyvä huomata, että kyseisenlaisia saarnaajia yritetään usein tuoda maailmankuvaansa vasta rakentavien nuorten eteen esiintymään. Käy rehellistä keskustelua lähipiirisi nuorten kanssa uskonnosta – uskonnon ei pitäisi näyttäytyä heille mustavalkoisena ja valmiiksi tallottuna polkuna.
  4. Hyväksy erilaisuus. Sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuuden hyväksyminen saattaa käydä joidenkin muslimien uskonnollisia näkemyksiä vastaan jopa siinä määrin että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa muslimitaustaista syrjitään tai eristetään yhteisöstään. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema on parantunut yhteiskunnallisella tasolla Länsimaissa, mutta yksilöiden asenteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet yhtä joutuisasti. Sekuaalivähemmistöjen omia moskeijoita on perustettu muun muassa Ranskassa. Hyväksy erilaisuus ja tuomitse syrjintä yhteisössäsi. Muslimi voi olla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustaja.
  5. Siedä tulkintaeroja. Islam ei ole monoliittinen uskonto, vaan tulkintaeroja on niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Islamissa on myös eri suuntauksia, joista pääsuuntauksia ovat sunnalaisuus ja šiialaisuus. Uskonnon monimuotoisuus ja sen hyväksyminen ovat tavoiteltavia asioita. Jyrkkä yksitulkintaisuus sen sijaan kielii epäterveellisestä uskonyhteisöstä.  Esimerkiksi hijabin (huivin) suhteen on islamin piirissä monenlaista tulkintaa, joista pään peittämisen pakollisuutta propagoiva tulkinta on viime vuosina yleistynyt. Huivin pakollisuudesta ollaan kuitenkin montaa mieltä, sillä kyseinen koraanin jae on monitulkintainen. 
Advertisements