Keinoja muslimitaustaiselle: suvaitsevaisuuden lisääminen omassa uskonyhteisössä

Oletko muslimitaustainen ja huomannut uskonnollisessa yhteisössäsi hengellistä väkivaltaa tai moskeijoiden saarnoissa nykyaikaan sopimatonta sisältöä?  Oletko huomannut muslimien Facebook-sivuilla tai keskustelupalstoilla itsellesi vierasta ja vihaa tursuvaa sisältöä? Me olemme tämän huomanneet ja siksi haluamme antaa muutamia kohtia, joiden avulla muslimitaustaiset voivat luoda uskonyhteisöstään inklusiivisemman ja suvaitsevamman:

  1. Puutu epäkohtiin, Kun kohtaat yhteisössäsi esimerkiksi selkeitä epäkohtia, kuten hengellistä väkivaltaa, kirjamellista väkivaltaista uskontulkintaa, apostaattivastaisuutta tai vastaavaa, on tärkeää puuttua siihen. Yksittäisen ihmisen vaikutuskeinot ovat rajalliset, mutta voit esimerksikisi boikotoida sopimattomia saarnoja hyväksyvää moskeijaa ja yrittää käydä keskustelua uskonyhteisösi sisällä.  Jos sinun on turvallista, voit vaikkapa herätellä some-kanavissa keskustelua suvaitsevamman uskontulkinnan puolesta.
  2. Älä oleta. Hyväksy muiden tapa harjoittaa uskontoa tai olla uskonnoton. Jos itse rukoilet ja paastoat, älä oleta että muutkin niin tekevät – uskonnolla voi olla täysin toisenlainen merkitys muslimiksi olettamasi henkilön elämässä.
  3. Älä tue vihaa. Suomessakin on järjestetty islamilaisten järjestöjen toimesta tapahtumia (1), joihin on kutsuttu esim. apostasiasta kuolemaan tuomiota (2)  kannattavia  henkilöitä. Älä anna rahaasi vihasaarnaajien taskuun ja edistä kirjaimellisen väkivaltaisen tulkinnan yleistymistä.  On hyvä huomata, että kyseisenlaisia saarnaajia yritetään usein tuoda maailmankuvaansa vasta rakentavien nuorten eteen esiintymään. Käy rehellistä keskustelua lähipiirisi nuorten kanssa uskonnosta – uskonnon ei pitäisi näyttäytyä heille mustavalkoisena ja valmiiksi tallottuna polkuna.
  4. Hyväksy erilaisuus. Sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuuden hyväksyminen saattaa käydä joidenkin muslimien uskonnollisia näkemyksiä vastaan jopa siinä määrin että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa muslimitaustaista syrjitään tai eristetään yhteisöstään. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema on parantunut yhteiskunnallisella tasolla Länsimaissa, mutta yksilöiden asenteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet yhtä joutuisasti. Sekuaalivähemmistöjen omia moskeijoita on perustettu muun muassa Ranskassa. Hyväksy erilaisuus ja tuomitse syrjintä yhteisössäsi. Muslimi voi olla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustaja.
  5. Siedä tulkintaeroja. Islam ei ole monoliittinen uskonto, vaan tulkintaeroja on niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Islamissa on myös eri suuntauksia, joista pääsuuntauksia ovat sunnalaisuus ja šiialaisuus. Uskonnon monimuotoisuus ja sen hyväksyminen ovat tavoiteltavia asioita. Jyrkkä yksitulkintaisuus sen sijaan kielii epäterveellisestä uskonyhteisöstä.  Esimerkiksi hijabin (huivin) suhteen on islamin piirissä monenlaista tulkintaa, joista pään peittämisen pakollisuutta propagoiva tulkinta on viime vuosina yleistynyt. Huivin pakollisuudesta ollaan kuitenkin montaa mieltä, sillä kyseinen koraanin jae on monitulkintainen. 
Advertisements

Ex-muslim Voices

Faith to Faithless on brittiläisten entisten muslimien luoma projekti, jonka tarkoituksena on levittää tietoisuutta entisten muslimien olemassaolosta ja heidän kohtaamistaan haasteista. He ovat pitäneet keskustelutilaisuuksia nimeltä Exmuslim Voices eli entisten muslimien äänet. Keskutelutilaisuudet on pidetty yliopistoissa ja yhdestä on Youtubessa pätkiä. Videoissa neljä entistä muslimia kertoo omista taustoistaan, minkä vuoksi he päätyivät luopumaan islamista ja mitä siitä seurasi.

Alla soittolista, josta voi katsoa koko keskustelutilaisuuden.

 

 

Auttava kolmiosainen videotutoriaali islamista luopuneille

Youtube-käyttäjä ja entinen muslimi Imtiaz Shams eli Mr. Peacemeal on tehnyt kanavalleen kolmiosaisen videosarjan nimeltä So, you’ve left Islam? , jonka tarkoituksena on auttaa ja neuvoa entisiä muslimeita elämän suuressa murrosvaiheessa. Videoissa kerrotaan muun muassa mistä voi saada suojaa ja mitä asioita tulee huomioida ennen kuin ilmoittaa perheelleen uskosta luopumisesta. Mr. Peacemeal myös kertoo omista kokemuksistaan.

Continue reading

Minun syyni luopua islamista

Tulen hyvin konservatiivisesta muslimiperheestä. Silloin kun vanhempani saapuivat Suomeen, he eivät olleet kovinkaan uskonnollisia muslimeita (he olivat ns. kulttuurisesti muslimeita), mutta ajan kuluessa heidän uskonsa vahvistui ja nykyään he kuuluvat hyvin tiiviiseen muslimiyhteisöön. Itse olen aina ollut vapaamielinen ja avarakatseinen uusille asioille. Uskalsin kyseenalaistaa asioita, jotka painoivat mieltäni. Mitä vanhemmaksi kasvoin, sitä liberaalisempi minusta tuli. En ikinä pitänyt itseäni uskonnollisena muslimina, vaan olin enemmänkin hengellinen moderni muslimi. Rukoilin harvoin omasta tahdosta, ja kävin koraanikoulua vanhempien painostuksesta.

Murrosiässä huomasin pikkuhiljaa, että arvomaailmani ja islamilainen arvomaailma olivat hyvin ristiriitaiset ja epäilykseni islamia kohtaan myös kasvoivat. Mistä tiesin, että islam on ainoa oikea uskonto, eikä vain yksi uskonto muiden joukossa? Miksi jumala kiduttaa ihmisiä helvetissä, mutta on samaan aikaan armollinen? Uskon, että jokainen muslimi on epäillyt islamia jossain vaiheessa. En kuitenkaan jäänyt miettimään pitkälle, vaan annoin asian olla. Epäily islamia kohtaan oli hidas pitkä prosessi. Kun tietty asia epäilytti, yritin ravistella “pahat” ajatukset pois, koska oletin  paholaisen (shaytan) olevan syypää siihen, että ajattelin sillä tavalla.

Continue reading

Miksi luovuin islamista

Taustaa

Olen kasvanut hartaassa muslimiperheessä Suomessa. Vanhempani näkevät tämän maailman merkityksettömänä välietappina matkalla Jannaan eli Paratiisiin. Rakastan vanhempiani, mutta tiedän etteivät he tulisi koskaan hyväksymään sitä etten ole uskovainen, koska uskonnolla on niin suuri rooli heidän elämässään. Osallistuin koulussa islamintunneille ja kävin viikonloppuisin koraanikoulua. Tuolloin islam näkyi elämässäni lähinnä rukousten ja juhlapyhien vieton muodossa. Myöhemmin aloin oppimaan enemmän islamista ja kävin kuuntelemassa uskonnollisia tilaisuuksia. Mitä enemmän opin islamista (tai oikeammin siitä hyvin kirjaimellisesta islamin tulkinnasta, jota yhteisössäni pidetään ainoana oikeana islamina), sitä enemmän huomasin alkavani epäilemään.

Erityisesti tasa-arvokysymykset mietityttivät minua. Islamin mukaan naiset ja miehet ovat Jumalan edessä samanarvoisia, mutta heillä on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet. Tämä ei siis todellisuudessa ole tasa-arvoa. Musliminaisena en ollut samassa asemassa kuin miespuoliset henkilöt yhteisössäni. Minun tehtäväni oli perinteisen islamin tulkinnan mukaan olla kuuliainen – ensin vanhemmilleni ja myöhemmin aviomiehelleni. Minun tehtäväni oli peittää vartaloni ja hiukseni, naida samaan suuntaukseen kuuluva muslimimies, perustaa perhe ja varoa häpäisemästä itseäni hankkimalla ei-toivottua suhdetta, pukeutumalla sopimattomaksi arvioidulla tavalla tai tekemällä muita sellaisia asioita, jotka kävivät kirjaimellista islamin tulkintaa vastaan.

Continue reading