Islamofobia -käsitteen epätarkalla käytöllä tehdään hallaa rakentavalle keskustelulle

 Muslimivastaisuus on näkyvästi kasvussa. Suomessa on tehty polttopulloiskuja vastaanottokeskuksiin ja keskustelu verkossa on polarisoitunut. Islamofobian käsite liittyy muslimivastaisuuteen, joskin usein sitä myös käytetään tarkoituksellisen epäselvästi ja määrittelemättä.

Sanakirjassa islamofobia määritellään seuraavasti:

Islaminuskoon ja muslimeihin kohdistuvaa pelkoa, vastenmielisyyttä, syrjintää, vihamielisyyttä tai ennakkoluuloisuutta

Islamofobia siis kokoaa yhteen niin islamiin uskontona kuin muslimeihin ihmisinä kohdistuvaa pelkoa, syrjintää ja ennakkoluuloisuutta. Käsite sulkee sisäänsä monta eri asiaa ja se on hyvinkin monitulkintainen. Huomionarvoista kuitenkin on se, että mikä monesti käsitetään islamofobiseksi, on todellisuudessa muslimivastaisuutta.

Olemme myös panneet merkille sen, kuinka islamofobia -käsitettä on valitettavan usein käytetty hiljentämään kirjaimellisten ja ankarien tulkintojen kriitikoita. Tämä tekee rakentavan keskustelun islaminuskon ideoista mahdottomaksi. On erittäin turhauttavaa ja keskustelua rajoittavaa, mikäli kriitikkoa syytetään aiheetta kiihkoilusta ja ennakkoluuloista. Lienee sanomattakin selvää, että vihamielisyys muslimeja kohtaan sekä islamiin liittyvien ideoiden kriittinen tarkastelu ovat kaksi täysin eri asiaa. Kaikkia ideoita saa tarkastella kriittisesti, eikä uskovaisten tulisi ottaa sitä itseensä.

Jopa entisiä muslimeja on leimattu islamofoobikoiksi: Iso-Britanniassa vaikuttava entisten muslimien järjestö Council of Ex-Muslims järjesti Twitterissä kampanjan, jossa entiset muslimit saivat nimellä tai niemettömänä kertoa syitä islamista luopumiseen. Saarivaltion julkinen yleisradio- ja tuotantoyhtiö BBC toi asian esille radio-ohjelmassaan, jossa heillä oli vieraana kaksi muslimia. Ohjelmassa ilmoille kajahti syytöksiä kampanjan “islamofoobisesta luonteesta“.  Edellinen esimerkki paljastaa epätarkan, mutta yhteiskunnallisesti kuitenkin merkittävän ja leimaavan käsitetteen vaaran: sitä voidaan herkästi väärinkäyttää kritiikin ja avoimen keskustelun estämiseksi, sekä jopa sensuroimaan tiettyjä ryhmiä ja näkökulmia, kuten luopioita, julkisesta keskustelusta.

Useat entiset muslimit ovatkin liputtaneet muslimivastaisuuden sekä muslimivastaisen sorron ja syrjinnän – käsitteiden käyttöönoton puolesta ( eng. anti-Muslim bigotry), kun puhutaan islaminuskoisiin kohdistuvasta ennakkoluuloista, vihasta ja syrjinnästä.

Ohessa entisten muslimien  Imtiaz Shamsin ja Noorhanin aiheeseen liittyvä video, jossa käsitteeseen liittyviä ongelmakohtia avataan enemmän. Lisäksi videossa poraudutaan muslimivastaiseen syrjintään.

Advertisements

KANNANOTTO: Ex-muslimit vastustavat jyrkästi muslimivastaista rasismia sekä äärioikeistolaista ideologiaa

Otsikon väitteen pitäisi olla sanomattakin selvää. Ikäväksemme olemme kuitenkin huomanneet, että monet muslimivastaiset tahot kuvittelevat voivansa käyttää blogiamme sekä kokemuksiamme keppihevosena rasismilleen. Entisinä muslimeina me näytämme muslimeilta, meillä on musliminimet ja lisäksi meillä on muslimeja ystävinä, perheenjäseninä ja sukulaisina.  Viime vuosina julkisessa keskustelussa on nostettu esille itseään maahanmuuttokriittisiksi kutsuvien rasististen henkilöiden näkemyksiä. Kyseisillä henkilöillä on usein suhteettoman muslimivastainen katsantokanta. On hyvä huomioida että siltä osin kuin muslimit ovat konservatiivisia ei se liioin eroa esimerkiksi Yhdysvaltojen poliittisen uskonnollisen oikeiston käsityksistä. Valtaosa muslimeista on maltillisia – 1,6 miljardia muslimin sisälle mahtuu runsaasti moninaisuutta niin ajattelussa kuin uskonnonharjoittamisessakin.

Toissa päivänä valheellisen tiedon levittämisestä, rasismista sekä maahanmuuttovastaisuudesta tunnettu MV-Lehti anasti luvatta kirjoituksemme sivuilleen. MV-lehden perustaja Ilja Janitskin ei suostunut pyydettynäkään ottamaan kirjoitusta pois sivustolta, vaan syytti meitä taqiyasta ilmentäen muslimivastaista rasismiaan meitä kohtaan. Janitskin myös kertoo sähköpostiviestissään kuinka ”hän ei kysy lupaa Allahilta”  ilmentäen edelleen muslimivastaista rasismiaan, vaikka olemme kaikki ateisteja.  Myöskään kirjoituksen anastanut toimittaja ei suostunut ottamaan kirjoitusta pois sivustolta, kun häneen otettiin yhteyttä. MV-Lehti saa suuria rahamääriä ns. klikkituloista, joten onko oikein, että sivusto anastaa muiden kirjoituksia sanasta sanaan rikkoen tekijänoikeuksia ja tahkoten rahaa? Meistä tämä on paheksuttava teko.

Kuva 1. Ilja Janitksin sähköpostivastaus asialliseen pyyntöön poistaa tekstimme MV-lehden sivuilta. Janitskin solvaa viestissä meitä muslimivastaisin sanakääntein.

Kirjoituksestamme oli sivustolla tehty iltalehtimäisen huomiohakuinen boldaamalla sanoja sekä korostamalla lauseita ja lisäämällä omia huomionhakuisia kuvia sekä huomioita. MV-lehtimäiseen tapaan tekstin anastaja oli myös luonut virheellistä harhakuvaa, jonka mukaan kirjoittajan  oma kokemus olisi yleistettävissä kaikkien musliminaisten kokemukseksi. On monia musliminaisia, jotka valitsevat hijabin käytön, mitä olemme painottaneet blogissakin. Meistä on epäreilua, että Ilja Janitskin ”toimittajineen” yrittää roskasivustonsa avulla mustamaalata blogiamme, josta olemme pyrkineet tekemään vakavasti otettavan sekä kiihkottoman ympäristön, johon islamista luopuneen on helppo tulla saamaan vertaistukea. MV-lehden sivuilta saatu kuva meistä on hyvinkin virheellinen, sillä se antaa blogistamme hyvin kärjistyneen kuvan. Blogissamme olemme aina alleviivanneet islamin monimuotoisuutta ja muslimeiden yksilöllisiä eroja uskonnonharjoittamisessa.

Ahdasmielisyys sekä muslimeihin kohdistettu viha eivät ole sellaisia asioita, joita kokemuksillamme voisi validoida. Myöskään suvaitsemattomuuden lisääntyminen Suomessa ei ole positiivinen ilmiö. Joku voisi ajatella, että pitämällä blogiamme lietsomme muslimeihin kohdistuvaa vihaa tai ennakkoluuloja, mutta se ei tosiaankaan ole blogimme tarkoitus. Muslimit ovat yksilöitä, eivätkä he ole kollektiivisesti vastuussa toistensa teoista ja ajatuksista.